WMO 2015 in Amersfoort, en dan?

Wethouder Imming te gast bij Lions Vathorst op 30 oktober 2014

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), participatiemaatschappij, zorg bij de gemeente in 2015, wat betekent dat voor Vathorst, voor ons? Ver-van-ons-bed-show of toch heel dichtbij en belangrijk?  Wethouder Imming (PvdA), portefeuillehouder voor Zorg en Welzijn in Amersfoort was op 30 oktober jl. te  gast bij Lions Club Vathorst en lichtte toe hoe Amersfoort in 2015 de WMO gaat invullen.

De intentie van onze regering is dat we allemaal bijdragen aan zorg in onze omgeving, niet alleen financieel maar ook door zorghulp te geven aan mensen die dat nodig hebben.
De gemeente Amersfoort voorziet daarin door het inzetten van wijkteams. Speerpunt van dat beleid is dat iedere wijk wordt voorzien van een wijkteam dat specifiek wordt ingericht op de problematiek van de betreffende wijk (dus geen uniformiteit in de uitvoering). De wijkteams zijn integraal ingericht,  waarbij alle benodigde disciplines voor de wijk zijn vertegenwoordigd. Daarnaast krijgt een gezin dat wordt bijgestaan door het wijkteam één coördinator toegewezen die de regie voert over alle zorg in dat gezin.

Ook vrijwilligersorganisaties wordt gevraagd een steentje bij te dragen en Imming ziet graag, dat ook Lions Club Vathorst daarin actief is. Daarmee heeft onze club de mooie opdracht om ons motto 'We Serve' ook vooral uit te dragen in Vathorst. Veel van onze activiteiten richten zich op projecten in deze wijk, zoals de wijnactie die vorig week van start ging ten behoeve van Natuurboerderij de Brinkhorst.  Heeft u suggesties hoe wij kunnen bijdragen in Vathorst, dan horen we dat uiteraard graag.

Het bezoek van Fleur Imming aan onze club is de eerste in een reeks gastlezingen die we ieder jaar organiseren. Via Facebook en onze website zullen we u daarover blijven informeren.

Meer informatie over het WMO beleid in Amersfoort vindt u op de website van de Gemeente Amersfoort.

Informatie WMO in Amersfoort
De WMO in Amersfoort