Lions Vathorst

Donderdag 8 juli jl. was alweer de laatste bijeenkomst van dit lionsjaar. Het is een heel bijzonder jaar geweest, met meer online dan face to face bijeenkomsten als gevolg van corona. De laatste maand hebben we als club het geluk aan onze zijde en konden we bij restaurant “De Hebberd” met z’n allen dineren en bijpraten.

De laatste avond van het lionsjaar is altijd een bijzondere.  Deze keer helemaal omdat we een nieuw lid kunnen installeren. Na een bemoedigende speech in dichtvorm door buddy Ilse heeft Judith als laatste officiële daad Christian Siegers geïnstalleerd als nieuw lid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens heeft Judith met  het overdragen van de voorzittershamer aan Rogier en het opspelden van de de presidentsspeld hem tot president voor het lionsjaar 21/22 benoemd. Rogier op zijn beurt maakte bekend dat zijn vice-president - geheel in de stijl van onze club, een vrouw -  Henriette zal zijn.

Ook dit jaar was de Lionsclub Vathorst aanwezig op de winterfair van Winkelcentrum Vathorst, met een kerstboom van steigerhout, gemaakt door de medewerkers van Land in Zicht (www.landinzicht.net)

Aan het einde van de avond hingen ruim 50 ballen - met daarin formulieren met de wensen - in de kerstboom.

Alle wensen zijn door ons gelezen. We hebben een aantal geselecteerd om te gaan opvolgen. Sommige worden - vanwege hun specifieke karakter - pas later dit jaar vervuld.

Wij bedanken iedereen die een wens voor een ander heeft ingevuld en zien u graag terug op de volgende winterfair.

Wensboom op de wintertfair

Wethouder Imming te gast bij Lions Vathorst op 30 oktober 2014

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), participatiemaatschappij, zorg bij de gemeente in 2015, wat betekent dat voor Vathorst, voor ons? Ver-van-ons-bed-show of toch heel dichtbij en belangrijk?  Wethouder Imming (PvdA), portefeuillehouder voor Zorg en Welzijn in Amersfoort was op 30 oktober jl. te  gast bij Lions Club Vathorst en lichtte toe hoe Amersfoort in 2015 de WMO gaat invullen.

...continue reading