iXpire!

Inspireer, experimenteer, maak verbinding en deel je kennis, iXpire!

Over iXpire

Lions Club Vathorst startte het lustrumjaar 2019 (de club bestond in 2019 tien jaar) met een reeks verbindende bijeenkomsten in TedX stijl. De serviceclub uit Vathorst wil mensen in en rond Vathorst verbinden, inspireren en uitnodigen om te experimenteren met thema’s die actueel zijn.

Sprekers en actuele thema’s
In een aantal informele bijeenkomsten komen bekende en minder bekende sprekers vertellen over een actueel thema. U / jij bent van harte welkom om te komen luisteren, geïnspireerd te raken, meningen te delen, bekenden en minder bekenden te ontmoeten.

iXpire houdt het kort; korte lezingen (talks) met na afloop ruime tijd om na te praten, meningen te delen en mensen te ontmoeten. Netwerken, zo je wilt (maar dan zonder te ‘werken’).

Verbinden en inspireren
De belangrijkste iXpire-doelen zijn verbinden en inspireren. Vooral in Vathorst en omgeving. Maar de Lions zouden de Lions niet zijn als ook niet het ‘Goede Doel’ profiteert. Het organiseren van deze bijeenkomsten kost geld, maar zal bij voldoende belangstelling ook geld opleveren. Wij doneren de netto opbrengst van iedere bijeenkomst aan een Goed Doel, waarbij wordt gestreefd naar een doel in relatie tot het thema van de bijeenkomst.

Klik op het menu hierboven voor een verslag van de eerdere iXpire avonden!