Ons bestuur en de commissies

Het bestuur 2013 - 2014 bestaat uit
Anne-Marie van der Lee – President
Johan Joldersma – Vice-President
Zo'e Houbolt - Wit – Secretaris
Paul Hoefsloot – Penningmeester

Immediate Past Presidents
Ton Hofstede – Imm. Past-President (2012 - 2013)
Harald van Meel - Imm. Past- President (2011 - 2012)
Astrid Westerman - Imm. Past-President (2010 - 2011)
Harro Morren - Imm. Past-President (2008 - 2009 en 2009 - 2010)

Commissies
Onze Lionsclub bestaat uit veel actieve leden, die verdeeld zijn over de volgende commissies.

De GAPP Commissie (Goede Doelen, Activiteiten, Programma en Projecten)
Deze commissie is verantwoordelijk voor het jaarprogramma en alle activiteiten van de club. Lion zijn, draait rondom 'We Serve' (wij dienen). Daarmee ondersteunen wij projecten in geld door fondsenwerving of door "hudems" - handen uit de mouwen steken. De GAPP Commissie initieert en coördineert projecten en beoordeelt aanvragen die onze Lionsclub ontvangt.

De LALEL Commissie (Leden Aanwas en Lief-en-Leed)
Zonder deze commissie, geen nieuwe leden. De Leden Aanwas commissie zoekt contact met aspirant-leden en houdt een oogje in het zeil om bestaande leden betrokken te houden bij de club in goede en slechte tijden.

Financiële Commissie
Deze commissie controleert de administratie van zowel de club als de stichting t.b.v. verworven gelden voor de Goede Doelen.

Diverse subcommissies
Alle projecten en activiteiten worden in kleine groepen ondergebracht. Deze groepen bereiden een project of activiteit voor. Steeds terugkerende activiteiten waarbij ook partners en kinderen worden betrokken zijn het Running Diner, de zomer-BBQ en de Nieuwjaarsborrel. Kleinschalige projecten zijn: de flessenactie, het wandelen met de bewoners van Woonzorgcentrum St. Josef en de kerstfair.